Honest Money

Gold is Wealth Hiding in Oil

 • Subscribe

 • Alert

  Open Brief aan Ine Van Wymersch en Mark Eyskens

  Posted by Ivo Cerckel on March 10th, 2021

  Ine Van Wymersch is procureur des Konings van het Parket Halle-Vilvoorde.
  Mark Eyskens is Minister van Staat van de Koning der Belgen, da’s dezelfde Koning van Wie Ine procureur is.
  Op vrijdag 12 maart 2021 spreken ze beiden op de jaarlijkse VRG-Alumnidag te Leuven.

  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”, vraagt Mark.

  Enerzijds is er het probleem dat geen corona-vaccin getest werd op haar lange-termijn werking. (Kan ook niet. Er is (nog) geen tijd genoeg geweest.)
  Anderzijds is er het probleem dat wegwerp-mondmaskers en wegwerp- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) uiteindelijk in zee belanden om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vrouwen om dan in het placenta van hun foetus te belanden. Dit tweede probleem zal ik belichten aan de hand van artikels van de BBC en het Britse dagblad The Guardian.

  De vraag van Mark dient dient dan ook negatief beantwoord.

  AANZET

  Het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) is de vereniging van de alumni van de faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.
  De VRG-Alumniprijs wordt jaarlijks toegekend aan een verdienstelijke alumnus die zich maatschappelijk bijzonder onderscheiden heeft.
  Op vrijdag 12 maart 2021 wordt de prijs uitgereikt aan Ine tijdens de academische zitting van de jaarlijkse VRG-Alumnidag, die dit jaar online plaatsvindt.
  Ine wordt in de bloemetjes gezet omdat zij haar functie vervult op een manier die justitie een moderne en slagkrachtige uitstraling geeft. Haar optreden wordt getekend door een groot sociaal en maatschappelijk engagement, zo luidt het.
  https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/alumniprijs

  De academische zitting wordt die namiddag, zoals trouwens jaarlijks, voorafgegaan door een aantal voordrachten, lezingen die dit jaar online plaats vinden.

  De jaarlijkse lezing van Prof. em. Mark Eyskens, alumnus van de faculteit, da’s dezelfde als de Minister van Staat, betreffende (het vak) “maatschappelijke filosofie” draagt dit jaar
  “Welke lessen leren van Corona ?” als titel
  en als ondertitel:
  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”
  https://www.law.kuleuven.be/vrgalumni/alumnidag/dag28.html

  Als softenon-monster meen ik enkele nuttige overwegingen te kunnen voegen bij het debat.

  Daarom deze open brief.

  Ah, ik vergeet dat minister van justitie Vincent Van Quickenborne ook aanwezig zal zijn, althans bij de eerste lezing van de namiddag. Hij zal toch niet de ganse namiddag blijven en het heeft dus geen zin dat ik deze open brief ook tot hem richt.

  Mijnheer de Minister,
  Mevrouw de Procureur des Konings,

  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”, vraagt Mark.

  Enerzijds is er het probleem dat geen corona- vaccin getest werd op haar lange-termijn werking. (Kan ook niet. Er is (nog) geen tijd genoeg geweest.)
  Anderzijds is er het probleem dat wegwerp-mondmaskers en wegwerp- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM, Personal Protective Equipment (PPE)) uiteindelijk in zee belanden om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vrouwen om dan in het placenta van hun foetus te belanden.

  De analogie tussen het softenon-schandaal waaruit de over-heid niks geleerd heeft en het corana-schandaal is dan ook evident.

  Daarom dat deze brief pas na de recapitulering van het eerste schandaal het tweede schandaal kan aanpakken om dan in antwoord op de vraag van Mark te besluiten dat de over-heid kennelijk niet in staat is om de mens-heid te beschermen en er dan ook alles voor doet om deze mens-heid uit te roeien.

  In een rechtsstaat, ook al is die verloederd tot een “democratische” (wat dit adjectief ook moge betekenen, wat precies het punt is) rechtsstaat, zou de over-heid een aantal essentiële rollen te vervullen hebben. Een van die rollen bestaat erin om het leven van de onder-danen mogelijk te maken, te verdedigen, en zelfs te begunstigen.

  SOFTENON

  Ik had begin september 2019 besloten dat de softenonblog die ik toen publiceerde onder de titel “Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!””
  op mijn Honest Money blog bij bphouse.com de laatste keer was dat ik iets over softenon zou schrijven. Ik wist toen echter niet dat het corona-schandaal een drietal maanden later zou ontstaan. Vandaar dat ik vloek en toch even tegen mijn goesting terug in mijn softenon-pen kruip.

  Dit was die blogpost.
  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”
  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Die post van augustus 2019 volgde op mijn

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4
  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Prof. em. Herman Cousy stelde in 1996 in noot 28 op p.163 van zijn artikel “The Precautionary Principle: A Status Questionis” gepubliceerd in de “Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice”, dat het softenonschandaal niet kan beschouwd worden als een voorbeeld van het ontwikkelingsrisico:
  “One often cites the Thalidomide (Contergan) case as an example of a development risk situation, although it appears that when thalidomide was brought onto the German market, the product had been banned in France. Can it be readily upheld, under such circumstances, that the conditions for a development risk situation were fulfilled?”
  https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/gpp.1996.10.pdf

  Ik meen van Google te begrijpen dat Prof. Cousy niet zeer gelukkig is met het feit dat ik hieruit afleid dat West-Duitsland uit dit Franse verbod had dienen af te leiden dat West-Duitsland het geneesmiddel ook diende te bannen. Ik blijf dit gevolg echter afleiden uit deze voetnoot van Prof. Cousy en stel dan ook dat de Belgische staat en de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (EEG) beiden zoals West-Duitsland falikant gefaald zijn in de vervulling van deze rol toen softenon in 1957, jaar van de ondertekening van het Verdrag van Rome tot instelling van de EEG, op de West-Duitse (en later de Belgische) markt verscheen.

  Nadat Frankrijk het genmeesmiddel verboden had, heeft Oost-Duitsland dat ook gedaan. West-Duitsland heeft het middel echter op haar markt toegelaten. Dit gaf dan aanleiding tot het zogenaamde softenon-schandaal en de vrijspraak in 1962 door de het Luikse hof van assisen van de moordenaars van een softenon-monster. Alhoewel er ons voorgehouden wordt dat het schandaal te wijten is aan het ontbreken van wat thans de European Medicine Agency (EMA) is, wachtte de Raad van EEG tot 1985 eer ze haar produkt-aansprakelijkheids-richtlijn aannam.
  (Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31985L0374&from=nl

  Bij het schrijven van mijn basispost tien jaar eerder
  Témoignage thalidomide – Les Monstres de Heidelberg
  Originally posted by Ivo Cerckel on September 2nd, 2009

  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg +++ German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also +++ Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig +++ Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida +++ Thalidomide – not the drug but the government is maldito

  had ik dat artikel van Prof. Cousy nog niet gelezen.

  Sommigen in België hadden begrepen dat het geneesmiddel gevolgen had voor de foetus van zwangere vrouwen en hebben dat ter kwader trouw toebediend.

  Ik ben mij niet bewust dat enig Parket, c.q. onderzoeksrechter, 60 jaar geleden enig strafonderzoek gestart is naar aanleiding van geboorte van een softenon-monster. Het was allemaaal een ongeval. Geen enkele pil werd ter kwader trouw toegekend.

  De Belgische Staat en haar Parket zijn dus 60 jaar totaal in hun taak gefaald.

  CORONA

  De Belgische Staat en haar Parket zijn opnieuw in hun taak aan het falen.

  Ik zie twee analogieën tussen corona en softenon.

  EERSTE ANALOGIE

  De lange-termijn gevolgen van de vaccins zijn niet bekend. Zoals het Franse verbod, althans in mijn interpretatie van de geciteerde voetnoot van Prof. Cousy, had aangetoond, waren de gevolgen van softenon wel bekend.

  Mark stelt dat na vaccinatie een maatschappelijke revalidatie vereist is.

  Ik vraag mij af wat voor een kater we zullen overhouden van deze vaccineneringen.

  Zou deze kater groter kunnen zijn dan deze die deze maatschappij van softenon overhoudt?

  En ik behandel niet eens de vraag of de vaccins hun beoogde korte-termijn gevolg (zullen) bereiken.

  Ten overvloede, zoals prof. Cousy het impliceert, althans in mijn interpretatie, was het bestaan van de nefaste gevolgen van softenon bekend, alhoewel de juiste aard ervan misschien nog niet voor iedereen bekend was.

  TWEEDE ANALOGIE

  Er is nog een tweede analogie tussen het corona-schandaal en het softenon-schandaal.

  Weggwerp-mondmaskers en wegwerp-Persoonlijke Beschermingsmiddelen belanden uiteindelijk in zee om dan opgegeten te worden door vissen die dan op hun beurt opgegeten worden door o.a. zwangere vroumen om dan in het placenta van hun foetus te belanden.

  Zoals de website van de BBC het op 9 maart 2021 stelde aan de hand van een clip van een BBC televisie programma van die dag.

  Coronavirus: Divers find Philippine reef covered with single-use face masks – BBC News
  https://www.bbc.com/news/av/world-asia-56322369

  Personal Protective Equipment (PPE) is washing up on coral reefs close to the Philippine capital, Manila. According to an estimate by the Asian Development Bank, during the peak of the Covid-19 outbreak, the city could have been generating up to 280 tonnes of extra medical waste per day.
  Environmental groups are warning that the plastic inside face masks is breaking down and being consumed by marine wildlife. They’re urging the Philippine government to improve its handling of medical waste, to prevent further pollution of the seas.
  The BBC’s Howard Johnson joined divers from Anilao Scuba Dive Centre, a group affiliated to the United Nations Environment Programme’s Green Fins, which promotes sustainable marine tourism in South-East Asia.
  Video produced by Howard Johnson and Virma Simonette. Additional camera work: Mark Badiola and Jojo D. Lontok.

  In een twiet van diezelfde dag, 09 maart 2021, verduidelijkte Howard Johnson, de journalist die de clip had gepresenteerd, dat
  “A recent study, published in the journal Environmental International, found that microplastics are being found in the placenta of unborn babies, posing a risk to a child’s development. https://t.co/sGti9BgwkE 6/10” / Twitter

  Deze twiet verwees naar dit artikel in het Britse dagblad The Guardian:

  Microplastics revealed in the placentas of unborn babies
  Health impact is unknown but scientists say particles may cause long-term damage to foetuses
  Damian Carrington Environment editor
  @dpcarrington
  Tue 22 Dec 2020 10.55 GMT
  https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/22/microplastics-revealed-in-placentas-unborn-babies

  Hier moet sinds het softenonschandaal geen tekening meer bij.

  Op minuut 18:05 van dit BBC World Service radio programma begint de clip die de aanleiding was voor mij om deze Open Brief neer te pennen. Deze clip bevat de verwijzingen naar het placenta.

  Newshour – Myanmar protesters flee military assault – BBC Sounds
  Tue 9 Mar 2021 15:06 CET
  BBC WORLD SERVICE
  https://www.bbc.co.uk/sounds/play/w172x2z7gy3bx3j

  Ik herhaal. Hier moet sinds het softenonschandaal geen tekening meer bij.

  En het Parket en de rest van de uitvoerende macht doen alsof hun neus bloedt. Of moet er eerst een wet gestemd worden om aan “onze” over-heid toe te laten om foetussen te beschermen? (We zijn vandaag 2021. Het softenonschandaal was zestig jaar geleden. Stelde ik niet dat ook de EEG dertig jaar had gewacht om haar richtlijn uit te vaardigen? “Democratische” rechtsstaat, niewaar? Inderdaad, de Duitse “Democratische” Republiek verbood softenon. Aan een katholieke universiteit zou het verboden moeten zijn om de ideeën van de Verlichting in te roepen.)

  Wat denkt de Vereniging van Vlaamse Balies hiervan?

  De vraag was:
  “De coronacrisis verziekt de hele mensheid. Na vaccinatie is maatschappelijke revalidatie vereist, nationaal en internationaal, sociaal economisch, institutioneel, politiek, ethisch. Wat houdt dit in en zijn wij daartoe in staat?”.

  Het antwoord is NEE.

  Daarom, ecraser l’etat!

  Maar wie zal dan de KU Leuven financieren?

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Open Brief aan Ine Van Wymersch en Mark Eyskens

  Brexit quick notes – level playing field and Macronist Separatism

  Posted by Ivo Cerckel on December 7th, 2020

  It is not Britain’s fault that the EU, nor the EEC before her, could not achieve the goals for which the EEC was set up.

  Since nobody can be held to the impossible, governance of the agreement will be impossible.

  LINKS APPEAR AS “CLICKABLE” in the copy of this post in comment, named “response”, #1.

  1.
  Britain wants to be (recognised as) a sovereign and independent nation.

  EU does not want to give Britain a better deal outside the EU than inside the EU.

  Both sides have to present the agreement as a victory for them. They do not want to be seen as swallowing what the other side proposes.

  2.
  Three obstacles

  governance – ways to solve future disputes

  fisheries – fishing quotas – access to to UK waters

  level playing field – mirroring of EU rules in exchange for preferential access to single market
  These rules concern
  rules on government subsidies which reduce the costs of carrying on business
  and
  environmental and labour regulations which add to the costs of doing business.

  3.
  As to the level playing field

  Article 54 of the 1957 EEC Treaty said in
  Title III: Free movement of persons, services and capital,
  Chapter 2: Right of establishment
  that

  1. In order to attain freedom of establishment as regards a particular activity, the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee, shall act by means of directives.
  2. The Council and the Commission shall carry out the duties devolving upon them under the preceding provisions, in particular:
  […]
  (g) by coordinating to the necessary extent the safeguards which, for the protection of
  the interests of members and other,
  are required by Member States of companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 48 with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community; (1)

  These interests concerned the interests of members (shareholders and workers) and third parties (creditors) of these companies
  so that anno-2019 UK firms didn’t enjoy an unfair advantage over their continental rivals if they are granted tariff and quota-free access to the bloc’s single market.

  Ten years ago, it was recognised that what had then become the EU could not achieve this.

  It has always been possible to rationalise measures of company law harmonisation in terms of promotion of cross-border business activity.
  It is more difficult to confirm the effectiveness in practice of such measures
  (Wyatt and Dashwood’s, “European Union Law”, 2011, 6th ed., p. 700)

  It is not Britain’s fault that the EU, nor the EEC before her, could not achieve the goals for which the EEC was set up.

  4.
  France Threatens to Veto a U.K.-EU Brexit Deal It Wouldn’t Like
  By Pierre Briançon
  Updated Dec. 4, 2020 12:42 pm ET / Original Dec. 4, 2020 10:58 am ET
  https://www.barrons.com/articles/france-threatens-to-veto-a-u-k-eu-brexit-deal-it-wouldnt-like-51607097500

  https://www.reuters.com/article/us-france-macron-separatism-idUSKBN26N213
  PARIS (Reuters) OCTOBER 2, 2020 – French President Emmanuel Macron pledged on Friday to fight “Islamist separatism”, which he said was threatening to take control in some Muslim communities around France.
  +
  “What we need to fight is Islamist separatism,” Macron said during a visit to the impoverished Paris suburb of Les Mureaux. “The problem is an ideology which claims its own laws should be superior to those of the Republic.”

  The French Regime defines seperatism as the will to create a society next to “the Republic”, of which this blogger has never seen a definition. (2)

  Macron is forcing Britain into the straitjacket of a Community, sorry Union, which cannot achieve the objectives for which it, the latter, cannot achieve. This is EU separatism.

  Yeah, that’s why the EU need rules on governance of or ways to solve future disputes of the agreement.

  “Ad impossibile, nemo tenetur”, nobody, thus neither Britain, can be held to the impossible.

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  NOTES

  (1)
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12002E044
  Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version)
  Part Three: Community policies
  Title III: Free movement of persons, services and capital
  Chapter 2: Right of establishment
  Article 44
  Article 54 – EC Treaty (Maastricht consolidated version)
  Article 54 – EEC Treaty
  1. In order to attain freedom of establishment as regards a particular activity, the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251 and after consulting the Economic and Social Committee, shall act by means of directives.
  2. The Council and the Commission shall carry out the duties devolving upon them under the preceding provisions, in particular:
  (a) by according, as a general rule, priority treatment to activities where freedom of establishment makes a particularly valuable contribution to the development of production and trade;
  (b) by ensuring close cooperation between the competent authorities in the Member States in order to ascertain the particular situation within the Community of the various activities concerned;
  (c) by abolishing those administrative procedures and practices, whether resulting from national legislation or from agreements previously concluded between Member States, the maintenance of which would form an obstacle to freedom of establishment;
  (d) by ensuring that workers of one Member State employed in the territory of another Member State may remain in that territory for the purpose of taking up activities therein as self-employed persons, where they satisfy the conditions which they would be required to satisfy if they were entering that State at the time when they intended to take up such activities;
  (e) by enabling a national of one Member State to acquire and use land and buildings situated in the territory of another Member State, in so far as this does not conflict with the principles laid down in Article 33(2);
  (f) by effecting the progressive abolition of restrictions on freedom of establishment in every branch of activity under consideration, both as regards the conditions for setting up agencies, branches or subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the subsidiaries in the territory of a Member State and as regards the conditions governing the entry of personnel belonging to the main establishment into managerial or supervisory posts in such agencies, branches or subsidiaries;
  (g) by coordinating to the necessary extent the safeguards which, for the protection of the interests of members and other, are required by Member States of companies or firms within the meaning of the second paragraph of Article 48 with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community;
  (h) by satisfying themselves that the conditions of establishment are not distorted by aids granted by Member States.

  (2)
  https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/10/02/la-republique-en-actes-discours-du-president-de-la-republique-sur-le-theme-de-la-lutte-contre-les-separatismes
  Le problème, c’est le séparatisme islamiste. Ce projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d’une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles communautarisées qui sont le prétexte à l’enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République.

  Posted in Uncategorized | 1 Comment »

  Repeal the World Trade Organisation (WTO) !

  Posted by Ivo Cerckel on December 3rd, 2019

  The URLs appear as “clickable” in the copy of this post in response # 1 under this post..

  Brussels hits out at WTO over Airbus-Boeing battle
  Commission accuses trade body of ‘errors’ in judgment handing victory to Washington
  https://www.ft.com/content/dab6ba96-1512-11ea-9ee4-11f260415385?desktop=true&segmentId=d8d3e364-5197-20eb-17cf-2437841d178a
  Peggy Hollinger in London and Sam Fleming in Brussels
  AN HOUR AGO

  The FT seems to be hesitating before publishing my comment as “village idiot”. So here it is.

  REPEAL THE WTO

  Free trade requires honest money.

  At Bretton Woods in 1944 both the General Agreement on Tariffs and Trade , GATT, the precursor to the WTO, and the IMF were created.
  The IMF’s only function was to maintain Bretton Woods.
  On 15 August 1971, USA president Nixon broke Bretton Woods.

  Since then, the IMF has thus no more reason to exist. If the IMF continues exist, this is as a pimp of the dollar regime.

  As of that date, the GATT could no longer function. Its 1995 successor, the WTO. could thus never function.

  The Economist reported last week-end that the USA, refuses to send one of its girls to the WTO’s appellate body , one of whose decisions is the subject of the article above.
  https://www.economist.com/leaders/2019/11/28/the-trading-systems-referee-is-about-to-leave-the-field

  In a tweet, 8 hours ago, The Economist was wondering whether
  The Economist
  @TheEconomist
  Had the WTO handled China’s rise more effectively, voices in its defence might be louder in Washington

  Is it up to the WTO to do that? Can the market not do that better – without lengthy negotiations leading nowhere? What’s the use of the WTO without Bretton Woods which Nixon broke in 1971?

  Repeal the WTO now.

  Come and join this idiot on 27 February 2020 in Hong Kong at the Economist’s Asia Trade Summit where several WTO bureaucrats will be speaking.
  https://events.economist.com/events-conferences/asia/asia-trade-summit

  Manu Macron Europe-Kaput Statement and The Economist 27 February 2020 Asia-Trade Summit


  more coming on my blog

  Or did the appellate body give a decision in the USA’s favour in order to convince the IMF pimp to still send one of his girls to the appellate body?

  Or what did Politico says this week-end?

  EU rebels fight Commission plan to build WTO court without America
  One diplomat said the plan risked ‘pushing the Americans over the final edge.’
  By JAKOB HANKE AND BARBARA MOENS
  11/28/19, 1:33 PM CET
  Updated 11/30/19, 7:36 AM CET
  https://www.politico.eu/article/eu-rebels-fight-commission-plan-to-build-wto-court-without-america/

  The ultimate joke is that Peter Van den Bossche who retired last May from said appellate body argues that international trade has to be managed (Peter Van den Bossche and Denise Prévost, “Essentials of WTO Law”, Cambridge UP, 2016, p. 2)
  and even added in his farewell address last May that this could be done in accordance with the rule of law https://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/farwellspeech_peter_van_den_bossche_e.htm

  But these rules should result from negotiations which never lead to anything. So these rules don’t exist, which explains the article.

  Come and join this idiot in Hong Kong on 27 February 2020 at The Economist Asia Trade Summit in the JW Marriott hotel.

  If the rule of law existed in WTO case-law, the EU would never have been able to complain of this decision in favour of the USA.

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Repeal the World Trade Organisation (WTO) !

  Manu Macron Europe-Kaput Statement and The Economist 27 February 2020 Asia-Trade Summit

  Posted by Ivo Cerckel on November 11th, 2019

  Europe stands on “the edge of a precipice” and must start thinking of itself more strategically to remain “in control of our destiny”, France’s president Manu Macron says in a candid interview, published on 07 November 2019 on Economist.com , the website of The Economist newspaper.

  Europe stands on "the edge of a precipice" and must start thinking of itself more strategically to remain "in control of our destiny", France's president says in a candid interview

  Posted by The Economist on Saturday, November 9, 2019

  Like the promoters of free-trade, Manu Macron, president of the French republic, says again:
  I’ve often said that our model was built in the 18th century with the European Enlightenment, the market economy, individual freedom, democratic rule and the progress of the middle classes.

  J’ai souvent dit, notre modèle s’est construit au XVIIIe siècle avec l’Europe des Lumières, l’économie de marché, les libertés des individus, le régime démocratique et le progrès des classes moyennes.
  https://www.economist.com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-in-his-own-words-french

  The problem is that the values of the Enlightenment are wrong,

  British Democracy cannot be reconciled with the Enlightenment

  Before the Enlightenment, Truth was “out there”, in reality. The Enlightenment alleges that truth is “in here”, in woman’s head.
  The debate opposes Aristotle and Saint Thomas Aquinas, on the one hand, and, Ricardo,. Adam Smith, Hume, Locke, Kant and Rousseau on the other

  That’s why it is difficult to promote the ideas of the Enlightenment and thus of free trade.

  The 27 February 2020 Hong Kong Asia Trade Summit 2020 of The Economist will pose the question:
  Can supporters of open markets convince voters of their value before it’s too late? If so, how?

  The 11:40 am Masterclass on communicating the benefits of free trade will therefore have the following subject;
  Populists have long used free trade as a scapegoat for all manner of social ills. But policymakers and businesses who recognise the value of free trade are failing to communicate the benefits to voters. In this session, we will hear from a range of people who specialise in communicating effectively with large groups of people. They will share their tips on how governments and business leaders can persuade voters of the value of free trade, who it benefits and how.
  https://events.economist.com/events-conferences/asia/asia-trade-summit

  Jacob G. Hornberger is a candidate to be the 2020 nominee of the Libertarian Party for the election of the president of the USA.

  In 1995 he co-edited with Richard M. Ebeling the book “The case for free trade and open migration”, available for free as a Kindle book on Amazon.

  The main argument of the book is that persons have a moral to use their money as they see fit.

  A defence of free trade thus starts with defining Honest Money.

  This I have done in my leaflet at the March 2013 Taiwan Economic Summit. organised by the Financial Times and Standard Chartered.

  Can Karl Popper’s Open Society perhaps resolve the contradiction at the basis of the argument for free trad?

  I hope to be able to examine this question in an upcoming post at this blog.

  Other thing; the programme of the Summit that the Summit will discuss the CPTPP.
  Wikipedia says that the CPTPP is also known as TPP.
  But The Economist, the organiser of the Summit, admitted on 04 November 2019 that the TPP was replaced by the RCEP which was rubbished as a low-grade treaty to which India refused to accede.

  #AsiaTrade

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Manu Macron Europe-Kaput Statement and The Economist 27 February 2020 Asia-Trade Summit

  The Way around the Benn Act

  Posted by Ivo Cerckel on October 10th, 2019

  Philip Hammond errs when he says that there is no way around the Benn Act.

  The Supreme Court said that the Act is null and void.

  “Quod nullum est nullum producit effectum” (That which is null and void cannot produce any effect.)

  ==

  The Benn Act, European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019, which received royal assent on 09 September 2019, is the anti-no-deal legislation that compels the prime minister to seek a three-month extension to Article 50 if he cannot get a Brexit deal agreed by the end of the European Council on 17- 18 October 2019

  European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019
  2019 CHAPTER 26
  An Act to make further provision in connection with the period for negotiations for withdrawing from the European Union.
  [9th September 2019]
  http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2019/26

  Former chancellor of the exchequer Philip Hammond said today that here is “no way round” the legal requirement under the so-called Benn Act for the prime minister to seek an extension to Brexit negotiations if he fails to secure a deal by the end of next week, Mr Hammond insisted
  https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/boris-johnson-brexit-latest-news-delay-eu-philip-hammond-a9150151.html

  Article 50 of the Treaty on European Union says
  1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.
  2. A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union. That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union. It shall be concluded on behalf of the Union by the Council, acting by a qualified majority, after obtaining the consent of the European Parliament.
  3. The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.
  4. For the purposes of paragraphs 2 and 3, the member of the European Council or of the Council representing the withdrawing Member State shall not participate in the discussions of the European Council or Council or in decisions concerning it.
  A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
  5. If a State which has withdrawn from the Union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49.

  Section 3 of this Article 50 thus says
  “The Treaties shall cease to apply to the State in question from the date of entry into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the notification referred to in paragraph 2, unless the European Council, in agreement with the Member State concerned, unanimously decides to extend this period.”

  This section 3 means that
  Article 50 TEU provides a procedure for dealing with a request by a Member State to withdraw from the Union, by means of an agreement between the Union and that State. Should no such agreement be reached, the Member State will cease to be party to the Treaties after notifying the European Council of its intention to withdraw, unless there unanimous two years agreement to extend this time period.
  (Catherine Barnard and Steve Peers, (eds.) “European Union Law”, Oxford UP, 2017. Second Edition, p. 139).

  Rupert Lowe. MEP for the Brexit party, argued on 26 September 2019 on Twitter that
  the 24 September 2019 judgment of the UK Supreme Court which ruled that
  “Boris Johnson’s decision to suspend Parliament for five weeks was unlawful, the Supreme Court has ruled because it was wrong to stop MPs carrying out duties in the run-up to the Brexit deadline on 31 October”
  contains a section from which potentially a serious case demonstrating that the UK of NI-and-GB have already left the EU on April 12th
  https://twitter.com/rupertlowe10/status/1177247077962846208

  In his letter of 24 September 2019 to Antonio Tajani, chairman of the EU parliament’s Brexit Steering Group,  letter which he copied in his quoted tweet. Lowe wrote
  .
  SNIP
  […] a possible unintended consequence of the Supreme Court ruling earlier this week on the power to prorogue Parliament [may be this;] [t]The judgment has already had retrospective effect on at least one Statute and may have further retrospective consequences – particularly for the EU budget.

  As you may know, the Royal Prerogative includes not just the power to prorogue but also the power to negotiate and enter into treaties and to male the decisions in the EU Council – there is no reason to distinguish between these Executive functions because the Supreme has ruled that it is the effect of exercising the power that is relevant specifically

  : ‘a decision to prorogue (or advise the monarch to prorogue) will be unlawful if the prorogation has the effect of frustrating or preventing, without reasonable justification, the ability of Parliament to carry out its constitutional functions as a legislature and as the body responsible for the supervision of the executive’.”

  You will recall that on 11th April, Theresa May used the Royal Prerogative to agree an extension to the Article 50 process. By doing so she prevented Parliament for a further six months from, not only negotiating on a whole range of matters covered by the EU treaties, but also from holding to account the real executive (the EU Commission)

  END OF QUOTES

  Lowe thus argued that Theresa May’s extension of Art. 50(3) period prevented the parliament of the UK of Ni-and-GB from legislating on areas which, before Brexit, were covered by EU law.

  In this case concerning Art 50 TEU, Lowe was quoting a paragraph from the Supreme Court judgment which is numbered paragraph … 50

  The whole paragraph says

  50. For the purposes of the present case, therefore, the relevant limit upon the power to prorogue can be expressed in this way: that a decision to prorogue Parliament (or to advise the monarch to prorogue Parliament) will be unlawful if the prorogation has the effect of frustrating or preventing, without reasonable justification, the ability of Parliament to carry out its constitutional functions as a legislature and as the body responsible for the supervision of the executive. In such a situation, the court will intervene if the effect is sufficiently serious to justify such an exceptional course.
  http://prod-upp-image-read.ft.com/ef9e5762-deb1-11e9-b112-9624ec9edc59

  Lowe’s reasoning concerning the (first) extension by Theresa May is “mutatis mutandis” (by changing what has to changed) applicable to the Benn Act which prevent the parliament of the UK of NI-and-GB to legislate on natters previously covered by EU law..

  Therefore, the Benn Act is null and void – like Theresa May’s extension of art. 50 (3) TEU.

  “Quod nullum est nullum producit effectum” (That which is null and void cannot produce any effect.)

  Ivo Cerckel
  [email protected]

   

  Posted in Uncategorized | Comments Off on The Way around the Benn Act

  British Democracy cannot be reconciled with the Enlightenment

  Posted by Ivo Cerckel on September 1st, 2019

  This was my comment to this article (It has been deleted by Bloomberg’s webmaster. This deleting allows me to expand my comment.):

  Dear Britain, Where Did It All Go So Wrong?
  U.K. politics is making Italy look like a beacon of stability and calm.
  By
  Ferdinando Giugliano
  September 1, 2019, 2:00 PM GMT+8 Corrected September 1, 2019, 5:44 PM GMT+8
  https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-09-01/brexit-prorogation-british-politics-make-italy-look-stable
  SNIPS
  […] for many years, British politicians were the first to wave their democratic fingers at what was going on in the rest of Europe. They caricatured the EU as an anti-democratic moloch crushing the will of national parliaments from Greece to Italy.
  +
  Now we see Boris Johnson suspending parliamentary democracy for the sake of showing that he is serious about a no-deal Brexit. New elections – which would be the third in four years – loom in what was once the land of political stability. Sure, there are precedents (there always are) and the government sees this is as only way to ensure politicians respect the will of the people.
  END OF QUOTES

  The problem may be that the British institutions cannot possibly be reconciled with the teachings of the Enlightenment

  Before the Enlightenment Truth could be found “out there”, in the (outside) world. Since the Enlightenment, Truth is to be “in here”, i.e., in the mind of any lunatic. It had been René Descartes (1596 -1650) who had given the first step thereto with his famous “cogito ergo sum”, “I think, therefore I am”.

  Will of the sheeple? Will of parliament?

  Whereas it is true that Aristotle’s “proairesis”, the preference between two possibilities, is the forerunner of the will,
  (Hannah Arendt “The Life of the Mind”, San Diego, Harvest Book, 1978 One-volume ed., introduction to Volume II, p.6)
  it was only with Jean-Jacques Rousseau (1712, – 1778) (and reading Rousseau, Immanuel Kant) and GWF Hegel that what older authors had described as OPINION (ratio) was substituted by WILL (“voluntas”).
  Opinion became suspected because it was contrasted with incontrovertible knowledge of cause and effect and a growing tendency to discard all statement incapable of proof.
  (Friedrich August von Hayek, “The confusion of language in political thought with some suggestions for remedying it”, London, Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 20, 1968, p.21)

  As ZeroHedge put it this week-end (yes, it’s the same principle): One can’t blame outgoing IMF head Lagarde for trying to keep a low profile: after all her next job is to head the ECB, and after her absolutely disastrous tenure at the IMF, one can’t wait to see just how she destroys the Eurozone as her final parting gift.
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/imf-guilty-argentinas-next-president-blames-lagarde-countrys-default

  I said that it was the same principle which is at work in London, Frankfurt and Washington. Indeed, just like Immanuel Kant (1724-1804), the ECB and the IMF want to impose the structure of their mind upon reality. The ECB does this inter alia with its interest rates, the IMF with its so-called “programmes”

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  P.S.: Where was it said that protectionism is the rule and free trade the exception?
  Free trade is an “invention” of the Enlightenment? So is the corrupted definition or notion of “democracy” which is being proposed or advocated,

  Posted in Uncategorized | Comments Off on British Democracy cannot be reconciled with the Enlightenment

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  Het is de wil van de Conterganstiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder het toepassingsgebied van de Duitse wet vallen.

  “Ihre Papiere, Bitte!” Het bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster wordt enkel bij de Conterganstiftung geleverd door een radiografisch onderzoek van de belanghebbende indien de belanghebbende en/of de moeder eerst hebben kunnen aantonen dat de moeder softenon heeft geslikt.

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën.

  ==

  Ik had gesteld dat ik mijn blogpost “Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung” van eind juni 2019 zou herwerken. Ik zal dat niet doen. Ik post een nieuwe blogpost.

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4
  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019
  http://bphouse.com/honest_money/2019/06/22/waalse-softenonsprookjes-en-conterganstiftung/

  Ik had in die blogpost gehoopt dat ik tegen vandaag het dossier bij de Conterganstiftung had kunnen laten inzien. Dat is nog niet gebeurd.

  Ik zal drie punten uitwerken.

  EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Toen de minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx van de Zuidelijke Nederlanden begin januari 2010 verklaarde dat zij softenonmonsters wilde helpen was zij niet op de hoogte van het feit dat sommige softenonmonsters in de Zuidelijke Nederlanden aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Duitse wet. Zij kon daar ook niet van op de hoogte zijn aangezien de Duitse wet niet naar de Zuidelijke Nederlanden verwijst.

  EEN BIS – Subrogatie

  Ik zal aantonen dat het mechanisme van de subrogatie ook in het Duitse (verzekerings-) recht bestaat.

  TWEE – “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Het Duitse ongedateerde propaganda-document van de fabrikant van thalidomide waardoor aan Zuidelijk-Nederlandse softenmonsters een uitkering wordt toegekend door de Conterganstiftung stelt dat beoogd wordt om tot een regeling voor het ganse Europese grondgebied te komen, doch vermeldt enkel drie Leviathans: Ierland, de Zuidelijke Nederlanden en Spanje.

  De Duitse wet waardoor aan Duitse softenonmonsters een uitkering wordt toegekend werd op 25 juni 2009 in het Bundesgesetzblatt gepubliceerd. Op 15 februari 2009 had de Londense Sunday Times een artikel gepubliceerd waarin vermeld wordt dat Spaanse softenonmonsters afgewezen werden omdat ze het softenon-voorschrift waardoor softenon aan hun moeder had voorgeschreven geweest niet konden voorleggen.

  Aangezien mijn raadsman mij niet heeft ingelicht waarom ik bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969 werd afgewezen als softenonmonster door de voorganger van de Conterganstiftung, dien ik hieruit af te leiden dat ik werd afgewezen omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar softenon had toebediend.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  DRIE – “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  (on)mogelijke verzoening met Spaanse monsters – De Spaanse monsters bevinden zich in dezelfde situatie als ik. In 2017 hebben we ruzie gemaakt betreffende de aansprakelijke, de fabrikant of de overheid. Misschien is verzoening mogelijk. Daartoe is vereist dat in plaats van te ijveren voor de vage “opname van haar verantwoordelijkheid door Grünenthal”, de “Asociación de Víctimas de la Talidomida en España” (Avite) zou ijveren voor de erkenning van personen als softenonmonsters enkel op basis van radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht).

  PUNT EEN – de Duitse wet en het propaganda-document

  Op 25 juni 2009 publiceerde het Duitse Bundesgesetzblatt de wet tot wijziging van de wet op de Conterganstiftung. Laatstgenoemde wet zou in die zin gewijzigd zijn dat ze van toepassing wet zou zijn op sommige softenonmonsters die geen band vertonen met de Duitse Bondsrepubliek. Dit zou bereikt worden door § 15 van de wet.

  Die § 15 van de wet, geciteerd in mijn blogpost van juni 2019, heeft het dan ook over het “Geltungsbereich” van de wet. Dit “Geltungsbereich” (toepasbaarheid? geldigheidsgebied?) wordt nergens in de wet omschreven, in ieder geval bevat de wet geen enkele verwijzing naar de Zuidelijke Nederlanden.

  Die paragraaf 15 vervolgt door te stellen dat de monsters die uitkeringen trekken van de Stiftung en die geen band vertonen met het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland door het indienen van hun aanvraag tot uitkeringen afstand doen van ieder verdere vergoeding door Grünenthal GmbH, destijds Chemie Grünenthal GmbH, voor hun softenonmonsterlijkheid.

  “Conterganstiftungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 2009 (BGBl. I S. 1537), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2017 (BGBl. I S. 263) geändert worden ist”
  https://www.gesetze-im-internet.de/contstifg/BJNR296700005.html
  Stand:
  Neugefasst durch Bek. v. 25.6.2009 I 1537
  Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 21.2.2017 I 263

  Zoals gezegd wordt het extraterritoriaal toepassingsgebied van de wet niet in de wet gedefinieerd.

  De Conterganstiftung is dus vrij discretionair te bepalen waar in Europa de Conterganstiftungsgesetz van toepassing is. Het de wil van de Stiftung, niet het beantwoorden aan de criteria van de wet, die bepaalt welke niet-Duitse Europese softenonmonsters onder haar toepassingsgebied vallen.

  Daar waar ik meen van Wikipedia te begrijpen dat in het Zuidelijk-Nederlands sociale-zekerheidsrecht aan elke toekenning van een uitkering aan gehandicapte personen een onderzoek van de bestaansmiddelen voorafgaat
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_zekerheid_(België)
  wordt zulke’n onderzoek niet uitgevoerd bij uitkeringen door de Conterganstiftung.

  Googelen naar “uitkeringen thalidomide Duitse Conterganstifting” of “allocations thalidomide Conterganstiftung allemande” brengt niks op.

  Googelen naar “Conterganstiftung Belgien” leidt de zoeker naar een website van fabrikant Grünenthal GmbH, https://www.contergan.grunenthal.info waar in een niet-gedateerd propaganda-document beweerd wordt dat naar een pan-Europese ondersteuning van softenonmonsters wordt gestreefd.

  Op de voorpagina de website
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/de_DE/328800285.jsp
  wordt een emailadres van de fabrikant van thalidomide weergegeven,
  Email: [email protected]

  De Googeling naar “Conterganstiftung Belgien” leidde tot een pagina van de rubriek “Wetenswaardigheden en Actueel” alwaar beweerd wordt dat een alomvattende Europese financiële rregeling voor voor softenonmonsters wordt nagestreefd.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De titel van deze pagina stelt dit:
  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp

  De (Duitse) wettelijke bepaling waardoor deze ondersteuning (door de Conterganstiftung) zou bereikt worden wordt niet vermeld.

  Bij de aanvang van punt 2 van deze blogpost zal ik de volledige tekst van dat propaganda-document citeren.

  PUNT EEN BIS – Subrogatie naar Duits en Zuidelijk-Nederlands recht

  De Conterganstiftung betaalt in de plaats van Grünenthal GmbH en door de betaling heeft het niet-Duitse monster geen recht meer tegen Grünenthal. Dit lijkt fel op de verzekeraar die de derde betaalt in plaats van de verzekerde.

  Subrogatie, zegt U? Hier wringt het Duits schoentje een beetje.

  Het is dan ook misschien toch niet onnuttig dat ik eventjes over subrogatie zever (Over het feit dat de Conterganstiftung een publiekrechtelijke Stichting is, dat het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld heeft tot de oprichting van privaatrechtelijke Stichting en dat de wetgever geen Stichting heeft opgericht doch alles toegekend heeft aan bestaande publiekrechtelijke instellingen, zal ik niet uitweiden. Allez, als cadeau krijgt ge dat in (de enige) voetnoot (1).)

  Door haar verklaringen dat hulp dient geboden aan softenonmonsters heeft Onkelinx zich gesubrogeerd verklaard aan de verplichtingen van Grünenthal GmbH.

  Probleem: het begrip subrogatie dat in het Zuidelijk-Nederlands en Franse recht bestaat, bestaat niet in het Duitse (en Nederlandse) recht.

  Artikel 1249 van het Zuidelijk-Nederlands Burgerlijk Wetboek stelt:
  Indeplaatsstelling in de rechten van de schuldeiser ten voordele van een derde persoon die hem betaalt, geschiedt bij overeenkomst of krachtens de wet.

  Wikipedia stelt dat Subrogatie in de Zuidelijke Nederlanden een rechtsfiguur is die zich voordoet wanneer een persoon of zaak in een bepaalde reeds bestaande rechtsband de plaats gaat innemen van een persoon of een zaak. Gaat het over rechtspersonen, dan spreekt men over zakelijke subrogatie.

  In het Duits (en Nederlands) Burgelijk Wetboek bestaat de rechtsfiguur van de subrogatie niet. Het mechanisme waardoor de indeplaatsstelling van de verzekeraar die de benadeelde betaald heeft bestaat echter wel in het Duitse recht.

  Juist zoals artikel 95 van de Zuidelijk-Nederlandse Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dat in haar eerste paragraaf stelt
  “De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden.”

  stelt § 86 van het Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz – VVG) in haar eerste alinea dat
  https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/__86.html
  (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

  In Frankrijk wordt dan ook onderwezen
  La subrogation en droit français et en droit allemand
  https://www.nhbayer.de/de/ancien-dictionnaire-juridique-franco-allemand/subrogation/
  La subrogation est l’action par laquelle un tiers solvens paie le créancier à la place du débiteur, et se substitue au créancier dans le rapport d’obligation. La subrogation personnelle peut résulter d’un contrat ou de la loi.
  Elle joue un rôle important en droit des assurances.
  La réglementation est identique en France et en Allemagne.
  Le droit allemand stipule dans l’article 86 de la loi allemande sur les contrats d’assurance (VVG) que l’assureur se substitue à l’assuré au cas où il compense le dommage né et si le droit à indemnisation du dommage de l’assuré existe.
  La subrogation en droit français des assurances fonctionne de la même manière (suivant l’article 121-12 du code des assurances).

  In Duitsland wordt dit onderwezen:
  Unter „Subrogation“ wird im französischen und englischen Rechtsraum ein eigenständiges Institut verstanden, das mit im Einzelnen unterschiedlichen Techniken dem Derivativregress dient. Demgegenüber regelt das deutsche Recht den Derivativregress mit Hilfe unterschiedlicher Figuren, sei es eines Abtretungsanspruchs, eines Eintrittsrechts oder eines gesetzlichen Forderungsübergangs; letzterer wird gelegentlich als Subrogation bezeichnet. Im Folgenden wird der Begriff der Subrogation in einem weiten, funktionalen Sinn verwendet, der sämtliche Fälle des Derivativregresses umfasst.
  http://hwb-eup2009.mpipriv.de/index.php/Subrogation

  Uit deze citaten moge blijken dat het mechanisme van de subrogatie zowel in Duitse als het Zuidelijk-Nederlandse recht bestaat.

  PUNT TWEE “Ihre Papiere, Bitte!” in Deutschland

  Dit is de volledige tekst van het op het einde van PUNT EEN geciteerde propaganda-document dat geen datum bevat.

  Unterstützung Thalidomidbetroffener heute
  Für Thalidomidbetroffene Menschen gibt es ein umfassendes und europaweites finanzielles Versorgungsnetz.
  https://www.contergan.grunenthal.info/thalidomid/Home_/Wissenswertes_und_Aktuelles/Unterstutzung_/de_DE/328800302.jsp
  Auch heute noch können Thalidomidbetroffene Menschen Unterstützung bei der Conterganstiftung beantragen. Diese hat seit 1972 geschätzt rund 1 Milliarde Euro an Thalidomidbetroffene Menschen ausgezahlt. Eine finanzielle Unterstützung können alle Personen beantragen, deren Mütter ein Thalidomid-haltiges Präparat von Grünenthal oder einer seiner Vertriebspartner eingenommen haben. Aktuell werden Menschen in 38 Ländern unterstützt, einschließlich Thalidomidbetroffener in Spanien, Belgien und Irland. Durchschnittlich erhalten die Personen eine Rente von rund 60.000 Euro jährlich; der Höchstsatz beträgt 8.117 Euro im Monat.
  Betroffene aus Ländern, in denen Lizenznehmer von Grünenthal Thalidomid-haltige Präparate selbst getestet und schließlich vermarktet haben, erhalten keine Leistungen der Conterganstiftung (zum Beispiel in Großbritannien). Dort existieren jedoch separate Versorgungssysteme, die vergleichbare Leistungen erbringen.
  In den Ländern, in denen andere Unternehmen unabhängig von Grünenthal Nachahmerpräparate auf den Markt gebracht haben, werden Betroffene vom jeweiligen Staat unterstützt (zum Beispiel in Spanien und Italien).
  2012 hat Grünenthal die Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Thalidomidbetroffenen gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte zu fördern und zu entwickeln, die über die finanzielle Unterstützung der Conterganstiftung hinausgehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Sachleistungen. Auch hier ist der Zugang nicht auf Deutschland beschränkt. Die Grünenthal-Stiftung erbringt Leistungen für alle Thalidomidbetroffenen Personen, die bereits von der Conterganstiftung oder ähnlichen Institutionen, die dieselben Bewertungskriterien anwenden, anerkannt sind.

  Drie staten worden vermeld: Spanje, de Zuidelijke Nederlanden en Ierland.

  Spanje, ja dat zegt mij iets.

  Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida
  Posted by Ivo Cerckel on August 23rd, 2017
  http://bphouse.com/honest_money/2017/08/23/talidomida-no-es-el-farmaco-sino-el-gobierno-que-es-maldito/

  Nadat ik in Augustus 2009 aan de Conterganstiftung gevraagd had hoe ik erkend kon worden, zond de Stiftung mij per kerende een formulier tot aanvraag van uitkeringen. In antwoord daarop publiceerde ik op 4 september 2009 een blogpost waarin ik mij afvroeg of de Stiftung, zoals in Spanje, ook van mij het softenonvoorschrift dat aan mijn moeder zou afgeleverd zijn geweest zou eisen.

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also
  Posted by Ivo Cerckel on September 4th, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/2009/09/04/german-conterganstiftung-or-thalidomide-foundation-is-a-fraud/
  UITREKSEL
  And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain (6)?
  DIT WAS EINDNOOT (6)
  Forced to beg: new scandal of thalidomide
  Thalidomide victims beg in Spain
  Daniel Foggo
  Sunday Times
  February 15 2009, 12:00am,
  http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/health/article5734068.ece
  UITREKSEL
  Instead of physically examining them, however, CIAC insisted on doing everything by post using photographs and documents. Only those whose mothers had the foresight to retain their prescriptions – a total of three out of around 150 – have been told they “could” have been affected by thalidomide.

  Zoals gesteld heeft Mr Estienne mij niet meegedeeld waarom ik in 1969 werd afgewezen door de voorganger van de Conterganstiftung. Hij heeft mij ook niet medegedeeld waarom sommige van zijn cliënten nu door de Conterganstiftung aanvaard werden en waarom anderen niet.

  Ik moest hem dat maar vragen? Hij heeft mij in in het begin van het tweede decennium van deze eeuw enkel gevraagd of de Conterganstiftung mij niet in 1969 onderzocht had. Hij heeft ook gesteld dat Martine Olivier een uitkering van 5.000 euro per maand ontvangt. (Het was mij ontgaan dat dat bedrag van 5.000 euro reeds vermeld in het artikel van de Sunday times van 15 februari 2009).
  Het is pas nu in 2019 dat ik verneem dat sommige cliënten van Mr Estienne door de Conterganstiftung afgewezen werden. Ik moest hem vragen waarom? Ja maar, ik meen sinds 2009, toen ik de uitkeringen afwees, dat uitkeringstrekkers van de Stiftung, zoals Martine Olivier, geen recht hebben op verdere vergoeding.

  In augustus 2014 werd ik dan ook verplicht een andere raadsman te raadplegen. Eind 2016 nog een andere. In augustus 2018 zond Mr Estienne mij een connection request op LinkedIn.com en eind november 2018 werd hij opnieuw mijn raadsman.

  Ik zal nu uitreksels uit drie schrijvens van Mr Estienne citeren. Ik heb die drie schrijvens gecopiëerd in mijn blogpost van juni 2019.

  Ter herinnering: De door thalidomide getroffen ledematen vertonen een patroon dat radiologisch kan vastgesteld worden.

  Most diseases have a characteristic PATTERN of abnormal signs or images on a radiograph that matches the gross pathology. Radiological PATTERNS of disease are memorised by trainee radiologists in order to build in their minds a databank of facts and mental images.
  By comparing these known disease patterns with the image of the involved case in question,
  the correct diagnosis may be deduced.
  This so-called “PATTERN-MATCHING” is done in the radiologist’s mind.
  It is an intellectual exercise that draws upon a thorough knowledge of medicine, pathology and the visual memory databank, together with logic and experience.
  (Janet McCredie, “Beyond Thalidomide – Birth Defects Explained”, London, The Royal Society of Medicine Press, 2007, p. 59?

  Op 20 mei 2019 schrijft Mr Estienne mij, in zijn rondschrijven aan zijn cliënten, dat zijn cliënten die uitkeringen ontvangen van de Contergantiftung toch aanspraak kunnen maken op uitkeringen toegekend door de Zuidelijk-Nederlandse wet daar waar zij hebben dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.
  “Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire. ”
  [Om erkend te worden hebben de cliënten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering tegen Grünenthal in wiens verplichtingen Onkelinx zich had gesubrogeerd verklaard.]
  Op 11 juni 2019 zal Mr Estienne deze vraag van documenten herhalen. Ik zal deze vraag twee paragrafen verder in deze blogpost bij de bespreking van dat schrijven van 11 juni 2019 bespreken.

  Op 28 mei 2019 schrijft hij mij dat hij meent te kunnen afleiden dat ik een geschil heb met de Conterganstiftung.
  “Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  “Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  “Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  “Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie. Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  “Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?”
  Hoe kan ik een geschil hebben met de Conterganstiftung als mij niet meedeelt wat de Stiftung hem betreffende mij gesteld heeft?
  Het is de Leuvense orthopedisch chirurg die contact heeft gehad met Prof. McCredie. Daarom had ik vanuit Roissy het emailadres van McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg overgemaakt. Daarna heb ik geen contact meer meer gehad met de chirung. Met McCredie heb ik nooit contact gehad. Het is Mr Estienne die verder contact heeft gehad met de chirurg.
  Medische expertise in de Zuidelijke Nederlanden? Die expertise dient mijn radiografieën te onderzoeken. Die radiografieën bevinden zich in de Zuidelijke Nederlanden. Ik moet daar niet bij zijn. Allez, als ik daar toch bij moet zijn wil ik wel nog eens afkomen en twee nachten in een Brussels hotel slapen.

  Op 11 juni 2019 schrijft hij mij dat hij de 125.000 euro voor mij kan aanvragen maar dat ik hem daartoe documenten dien over te maken.
  “Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.
  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide. ”
  Hij meent dus toen ik in 2011, op zijn advies, naar Leuven ben afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirurg die mij in 1982 behandeld had na mijn bekkenbreuk van eind december 1981, de chirurg niet over alle documenten beschikte. (Indien het in 2011 niet gelukt is waarom zou het ditmaal lukken?)
  Ik herhaal dat zoals ik in mijn blogpost van juni 2019 stelde
  ” […] toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen. ”
  Wat met de radiografieën gebeurd is, weet ik. Ik had twee dagen na de radiografieën, het emailadres van Prof. McCredie aan de Leuvense orthopedisch chirurg vanuit Roissy overgemaakt. Dat is het laatste wat ik weet.
  Ik blijf mij echter afvragen wat hij Mr Estienne, die McCredie gelezen heeft, bedoelt met “Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide” weet ik niet. Waarom dreigt hij? Ik heb niks en ik kan niks overmaken. Wat met de Leuvense radiografieën gebeurd is, weet ik niet. Cherchez la femme? Martine Olivier?

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Of was het simpelweg omdat mijn moeder zelfs niet wist dat mijn vader haar sluiks softenon had toebediend? Laat staan dat zij over het voorschrift beschikte.

  Ter herinnering: Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen omdat voorzien te worden van een uni-functionele haak. (Haar moeder, mijn grootmoeder, weigerde ons te vergezellen).

  Ter tweede herinnering: mijn grootvader heeft thalidomide pillen verstopt op zijn yacht waarop mijn ouders hun huwelijksreis hadden doorgebracht gevonden.

  Dat dossier bij de Conterganstiftung zou dus moeten ingekeken.

  PUNT DRIE  “Ihre Papiere, Bitte!” ditmaal in Spanje en de Zuidelijke Nederlanden

  In heb hoger mijn Spaanse pamflet van september 2017
  “Lo que está maldito es el gobierno, no la talidomida”
  geciteerd dat ik op het eerste actie-weekend in Legorreta (Spaans Baskenland), begin september 2017, georganiseerd door Avite en dat bestond uit een reeks activiteiten ter hulp van de softenonmonsters (“una serie de actividades de ayuda a las víctimas de la talidomida”) wilde gaan uitdelen. Aanvankelijk was mij daar gevraagd of ik ook wilde spreken. Uiteindelijk werd mij beleefd gesuggereerd om niet op te dagen (de actie-dagen waren afgelast, stelde men mij). Ik had mijn vliegticket vanuit Zuid-Oost Azië echter op zak. Ik ben daar dan opgedaagd op de avond van de tweede dag.

  Volgens de Spaanse monsters is Grünenthal de oorzaak van het softenonschandaal. Voor mij is de over-heid de oorzaak ervan.

  Op deze blog heb ik ook het Engelse origineel van dat pamflet. Daarin staat te lezen:
  “This is perhaps an opportunity to ask whether Avite should not have commenced its original action against another defendant. I am speaking of the government of Franco and of that of the King of Spain which assumed the former’s debts and obligations.”
  http://bphouse.com/honest_money/2017/09/04/thalidomide-not-the-drug-but-the-government-is-maldito/

  In het Spaans luidde dit:
  “Quizás ahora es el momento de preguntar si Avite no debería haber presentado su caso original contra otro acusado. Estoy hablando del gobierno de Franco y del Rey de España que ha asumido las deudas y obligaciones del primero.”

  Dit was de oorzaak van onze ruzie. Zij zeggen Grünenthal is de schuldige van het softenonschandaal. Ik zeg, de schuldige is de over-heid.

  Ik heb nergens een verslag gevonden van dat week-end van September 2017. Begin september 2018 werd het week-end overgedaan. Ook van 2018 vond ik nergens een verslag.

  Thans luidt het dat naast recreationele activiteiten, tevens informatieve toespraken zullen worden gehouden. In deze toespraken zal Avite meedelen dat ze een nieuwe koers wil varen. De eerste belichaming van deze nieuwe koers bestaat erin dat een register van Spaanse softenonmonsters zal opgesteld worden en dat Avite erop zal blijven aandringen dat Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt.

  Las víctimas de la talidomida empiezan con festejos el nuevo curso
  Lun 19 agosto 2019. 13.30H
  https://www.redaccionmedica.com/bisturi/las-victimas-de-la-talidomida-empiezan-con-festejos-el-nuevo-curso-8893
  La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) va a empezar el nuevo curso con festejos.Los próximos días 6 y 7 de septiembre, la localidad guipuzcoana de Legorreta acogerá, como en ediciones anteriores, a cuantos afectados quieran inscribirse en las Jornadas pro afectados talidomida 2019. Además de actividades lúdicas tanto para adultos como para niños, también se han organizado charlas informativas. Como acto central, el día 7 tendrá lugar la III carrera a favor de los afectados por talidomida, que culminará con una cena popular a las 21:30. Este es el primer acto del nuevo curso, en el que los afectados se ham marcado como principales objetivos que se concrete el registro de afectados, además de seguir luchando para conseguir que Grünenthal asuma su responsabilidad.

  Als Grünenthal haar verantwoordelijkheid opneemt, dan betekent dit dat de Conterganstiftung, die ook door Grünenthal gefinancierd wordt maar voor het grootste deel door de Duitse Bondsrepubliek gefinancierd wordt, aan de geregistreerden iets zal uitbetalen.

  De Conterganstiftung zal dan als gesubrogereerd aan Grünenthal betalen. Of dat voor Avite voldoende opneming van verantwoordelijkheid door Grünenthal is, weet ik niet. Ik vrees van niet, maar wat wil Avite dan eigenlijk?

  Maar de Stiftung zal enkel aan door haar erkende monsters (en doet dat reeds aan door haar erkende Spaanse monsters) betalen en om door de Stiftung erkend te worden moet ge over de papieren van uw moeder (het thalidomide-voorschrift dat door haar dokter werd afgeleverd) beschikken.

  En als ge de papieren van uw moeder niet aan de Conterganstiftung kunt voorleggen,
  dan kunt ge niet erkend worden door de Stiftung
  en dan moet ge, althans in de Zuidelijke Nederlanden, zo blijkt uit de geciteerde schrijvens van Mr Estienne, andere papieren voorleggen.

  Bovendien blijkt uit de schrijvens van Mr Estienne dat
  als ge in de Zuidelijke Nederlanden wil erkend worden
  dan moogt ge de oorzaak van uw monsterlijkeid niet met radiografieën bewijzen,
  (Uit het hoger geciteerde citaat uit het boek van McCredie blijkt echter dat radiografieën het bewijs bij uitstek leveren van softenonmonsterlijkheid.)
  maar enkel met papieren.
  Is geneeskunde een wetenschap die de feiten vaststelt op basis van papieren?

  Ik dacht dat het recht van de Zuidelijke Nederlanden nog altijd stelt dat een feitenkwestie, zoals de oorzaak van de monsterlijkheid van een persoon, met alle middelen mag bewezen worden.

  Dus ook met radiografieën, het bewijsmiddel bij uitstek.

  Als Avite dan toch genoegen zou nemen met betaling door de Conterganstiftung, zou Avite er dan niet voor moeten ijveren dat de Conterganstiftung personen als softenonmonsters erkent enkel op basis van de radiografieën (en dus zonder “Hintergrundbericht”, achtergrondsbericht)?

  vgl. het uitreksel dat ik hoger citeerde uit mijn “German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also” blogpost van 04 september 2009:
  “And when you file the application, you do not have only to prove your thalidomide monstrosity by submitting X-rays, but you have also to indicate in the “Hintergrundbericht” (background message) which brand of thalidomide your mother took. Perhaps, they also want the prescriptions, like they did in Spain?”

  Op dat ogenblik kunnen onze advocaten misschien samenwerken.

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  (1)
  De Zuidelijk-Nederlandse wetgever heeft het arrest in uitvoering waarvan hij diende te legifereren niet gelezen.

  De wet van 05 mei 2019 maakt geen melding van een Stichting, laat staan een privaatrechtelijke stichting,

  daar waar het dispositief van het arrest stelt:
  Dit fondée la demande subsidiaire dans la mesure précisée ci-après. Condamne l’Etat belge, représenté par Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Sante Publique, à présenter à la Chambre des représentants un avant-projet de loi à insérer dans la prochaine loi budgétaire, tel celui reproduit sous le point 58 du présent arrêt en vue de la constitution d’une fondation d’utilité privée visée par cet avant-projet.

  In dat punt 58 leest men in het Nederlands (en het Frans) dat er dus voorgesteld wordt een bedrag van 5.000.000 EUR vrij te maken ten voordele van de [thalidomide] slachtoffers en dat dit bedrag zal toegekend worden aan een private stichting die de regering zal oprichten.

  Juist zoals de wetgever het arrest niet heeft gelezen, heeft Mr Estienne nooit de Duitse wet gelezen . Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Ik zie twee mogelijke redenen voor deze dwaling van Mr Estienne.

  EEN
  Het feit het Duitse recht het begrip “subrogatie” niet kent leidt Mr Estienne ertoe het begrip ook in het Zuidelijk-Nederlandse recht te miskennen. Het Duitse verzekeringsrecht kent echter het “mechanisme” waardoor de verzekeraar die de schuldenaar betaald heeft, gegesubroeerd wordt in de rechter van de schuldeiser.

  TWEE
  Mr Estienne is drie verkeerde meningen toegedaan betreffende privaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitse stichting.
  Eerste verkeerde mening. Hij meent dat een Zuidelijk-Nederlandse Stichting overeenkomt met een Duitse Stiftung.
  Tweede verkeerde mening. Hij meent dat het onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke stichtingen gelijklopend in de Zuidelijke Nederlanden en Duitsland.
  Derde verkeerde mening. Mr Estienne meent dat een Zuidelijk-Nederlandse privaatrechtelijke stichting complementair zou kunnen werken aan een Duitse publiekrechtelijke Stiftung.

  Wat de TWEEDE reden of oorzaak van de dwaling van Mr Estienne betreft.

  Daar waar het ontwerp van de Vijand waarop het arrest zich steunt stelt dat een bedrag van vijf miljoen euro wordt toegekend aan een privaatrechtelijke stichting, en het arrest de Vijand dan ook beveelt het bedrag aan zulke’n stichting toe te kennen,

  stellen de artikels 4 en 5 van de wet van 5 mei 2019 dat:

  Art. 4.Een facultatieve toelage ten laste van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) wordt, onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, toegekend aan de verenigingen van slachtoffers die vóór de inwerkingtreding van deze wet opgericht zijn als verenigingen zonder winstoogmerk, om hun werking ten gunste van de in artikel 2 bedoelde personen te financieren.
  […]
  Art. 5.De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) onderzoekt de aanvragen en beslist over de toekenning van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde bedragen. De beslissingen worden aan de aanvragers betekend.
  De beslissingen tot de toekenning worden ook aan de FOD BOSA betekend, die de forfaitaire bedragen bedoeld in de artikelen 2 en 3 betaalt.
  […]

  Wikipedia stelt dat de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) een Zuidelijk-Nederlandse openbare instelling van de sociale zekerheid is.

  Is dat een privaatrechtrechtelijke Stichting die, die naar Zuidelijk-Nederlands recht moet opgericht worden, niet bij wet maar bij authentieke akte (van een notariële ambtenaar)? Het komt mij voor van niet.
  De discussie betreffende den drie verkeerde meningen die Mr Estienne is toegedaan betreffende privaaatrechtlijke en publiekrechtelijke Zuidelijk-Nederlandse en Duitsr stichting is dan ook louter academisch.

  Drie opmerkingen mogen dan ook volstaan.

  EEN

  De Conterganstiftung is een Stichting van publiek recht. De op te richten Zuidelijk-Nederlandse stichting zou er een van privaatrecht moeten zijn.

  Die Conterganstiftung für behinderte Menschen ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit einem gesetzlichen Auftrag.
  https://www.contergan-infoportal.de/stiftung/

  TWEE

  In Duitsland zijn de meest bekende stichtingen privaatrechtrechtelijke stichtingen. De Conterganstiftung is echter een publiekrechtelijke stichting.

  Stiftung (Deutschland)
  https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_(Deutschland)
  UITREKSELS
  Eine Stiftung ist in Deutschland eine Vermögensmasse. Häufig wird darunter eine Einrichtung verstanden, die mit Hilfe des Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Dabei soll das Vermögen auf Dauer erhalten und die Destinatäre können nur in den Genuss der Erträge kommen. Stiftungen können in verschiedenen rechtlichen Formen und zu jedem legalen Zweck errichtet werden. Die meisten bekannten Stiftungen sind private Stiftungen des bürgerlichen Rechts und dienen GEMEINNÜTZIGEN Zwecken.
  +
  Beispiele für Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, welche die ehemals preußischen Kulturgüter wie Gebäude, Kunstsammlungen und Bibliotheken verwaltet, oder die CONTERGANSTIFTUNG FÜR BEHINDERTE MENSCHEN, deren Zweck in der Unterstützung von Menschen liegt, die Schäden durch das Medikament Thalidomid (Handelsname Contergan) erlitten haben. Andere durch Bundesgesetz errichtete bundesunmittelbare Stiftungen sind etwa die Heimkehrerstiftung, die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge oder die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft in Berlin, deren Hauptzweck die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter ist. Eine weitere bekannte Stiftung des öffentlichen Rechts sind die Berliner Philharmoniker; Träger ist das Land Berlin.

  DRIE

  Juist zoals in Duitsland, zie de aanvang van het citaat in TWEE, hier juist boven, bestaat in de Zuidelijke Nederlanden een stichting uit een vermogen dat bestemd wordt voor een bepaald doel.

  https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/vennootschappen_verenigingen_en_stichtingen/stichtingen/private_stichting

  De oprichting van een stichting vloeit voort uit de wil van een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen om een vermogen te bestemmen voor de VERWEZENLIJKING VAN EEN BEPAALD BELANGELOOS DOEL. De stichting mag geen materieel voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon. Er bestaan twee types van stichtingen: de private stichtingen en de stichtingen van openbaar nut.
  Kenmerken
  De private stichting wordt opgericht bij authentieke akte en daarbij zijn sommige vermeldingen verplicht.
  De stichting van openbaar nut moet een van de zeven opgesomde doeleinden hebben, die gericht zijn op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of culturele aard. De private stichting mag een ander doel hebben.
  Een stichting kent geen leden. Ze wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie personen. De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig zijn tot verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.
  Het startkapitaal van een stichting moet volstaan om de leefbaarheid van de stichting te vrijwaren en het belangeloze doel dat zij zich heeft gesteld tot een goed einde te brengen. De stichting moet voldoen aan een aantal boekhoudkundige verplichtingen.
  Aangezien de stichting een eigen rechtspersoonlijkheid bezit, onafhankelijk van die van de bestuurders ervan, heeft zij zelf rechten en plichten. De bestuurders zijn beperkt aansprakelijk en verbinden hun eigen vermogen niet met het lot van de stichting.

   

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Posted by Ivo Cerckel on June 22nd, 2019

  S.O.S. vanuit de Filipijnen!

  HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor  sommige softenonmonsters in België kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung. Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Martine Olivier verbergt dat zii vijf duizend euro per maand van de Conterganstiftung (als dat geen door de minister in 2009 vooropgestelde hulp is, wat is dat dan?), bovenop haar invaliditeitsuitkeringen, ontvangt. (Contergan was de handelsnaam van Thalidomide in West-Duitsland. In de Nederlanden was die handelsnaam Softenon.)

  Haar advocaat Nicolas Estienne, prof, aan de UCL, steunt haar in dit bedrog en wil thans voor haar een vergoeding verkrijgen uit hoofde van de wet van 05 mei 2019. Deze wet kwam er in uitvoering van een  arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel.

  Bij de uitspraak van het arrrest verklaarde Olivier: “Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  Ik was de eerste softenoncliënt van Mr Estienne. Teneinde Olivier achter mijn rug te laten erkennen door de Conterganstiftung, heeft Mr Estienne contact gehad met die Stiftung.  Ik werd in 1969 onderzocht te Heidelberg onderzocht door de voorganger van de in 1971 opgerichte Conterganstiftung. Mr Estienne heeft mij de uitslag van dit onderzoek van 1969 niet medegedeeld. En dan vraagt hij mij of ik een geschil heb met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten. Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  EINDE VAN DE HOOFDLIJNEN VAN DEZE BLOGPOST


  Versie 2.0 voegt in paragraaf 4 het argument in dat ik pas nu juni 2019 van Mr Estienne impliciet kan vernemen dat ik in 1969 door de voorganger van de Conterganstiftung afgewezen werd als softenonmonster,

  Versie 2.1 voegt in bijlage de copij van het arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel alsmede van de verklaring van afstand (“Verzichtserklärung“) die Olivier heeft dienen te tekenen bij Conterganstiftung, verklaring waardoor zij afstand deed van o.a. iedere vordering bij nieuw opgerichte Zuidelijk-Nederlandse stichting. (links bovenaan deze blogpost.)

  Versie 2.2 voegt in paragraaf 4 twee emails van de raadsman Martine Olivier bij. Uit deze emails blijkt dat Mr Estienne de Duitse wet nooit gelezen heeft. Hij beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  Versie 2.4 zet de argumenten op een rij vooraan in de blogpost.

  Dames en Heren,
  het is volgende week verlof. Ik ben niet tijdig klaargekomen met deze blogpost.
  Ik post reeds een samenvatting.

  In de “Responses” (reacties/commentaren) hieronder zal ik andere afgewerkte delen posten.

  Het is slordig. Ik hoop dat duidelijk is dat ik nooit enige frank/euro vergoeding noch uitkering ontvangen heb voor mijn aangeboren softenonmonsterlijkheid daar waar sommige uitkeringsparasieten thans aanspraak wensen te maken op een uitkering waarvan zij afstand hebben gedaan in de aanvraag (bij de Duitse Conterganstiftung) tot een andere uitkering .

  Ik loop dus thans het risico om bij mijn dood nooit een frank/euro vergoeding noch uitkering voor mijn softenonmonsterlijkheid ontvangen te hebben. Het is dus alles of niks voor mij. Daarom dat ik de vrije loop laat aan mijn anarchisme, en meer bepaald aan mijn haat van de Zuidelijke Nederlanden, de Vijand die aan de kost komt met belastingen daar waar de dief periodisch terugkomt noch beweert in het algemeen belang te stelen.

  TWEE SPROOKJES

  Twee van de vele Waalse Softenon-Sprookjes zijn de volgende:

  EEN “Wir haben es nicht gewußt.” – Frankrijk had het spul echter verboden voor het op de (West-Duitse) markt kwam. Vlaanderen had dat begrepen. Wallonië niet. Mijn vader, geneesheer, diende het spul nochtans toe aan mijn moeder. Hij diende in de bak gesmeten.

  TWEE het is niet het Franse voorbeeld dat de bureaucraten van de Zuidelijke Nederlanden had dienen te voeren. Neen, het voorbeeld dat had dienen gevolgd was dat van de VSvanA waar een wetenschapper Frances Oldham Kelsey, die zich sinds 1938, zo stelt Wikipedia, interesseert voor of aan terato-gene of monster-verwekkende geneesmiddelen erin slaagde om in 1960 (softenon was op de market sinds 1957 in West-Duitsland) bij de Food and Drug Administration (FDA) benoemd te worden om dan door president John F. Kennedy geëerd te worden om de VSvanA van softenon bespaard te hebben.

  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest Money.
  Inventor of Thalidomide Frances Oldham Kelsey Dies – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comKelsey was the lady who in 1960 only joined the USofA Food and Drugs Administration (FDA).

  Bij arrest van 22 februari 2018 heeft het hof van beroep zetelend te Brussel de Vijand veroordeeld tot het oprichten van een Stichting die hulp zou verlenen aan softenonmonsters.

  Ik meen mij van vorige eeuw te herinneren dat een vonnis of arrest start met de uiteenzetting van het voorwerp van de vordering (“objet de l’action” ). Het onderhavige arrest, daarentegen, start, vooraleer het woord “thalidomide” (of “softenon”) is gevallen, onder de hoofding “cadre du litige” als volgt: twee personen, een van het Franse institut de transfusion sanguine en een andere van de faculteit geneeskunde van de universiteit Paris-Descartes schrijven hetgeen volgen op http://www.em-consulte.com : blablabla.

  Dit komt neer op het dat het arrest eigenlijk zoals in een sprookje (“et pour cause”) begint met “Er was eens …”

  WAALSE UITKERINGSPARASIETEN

  Martine Olivier, de woordvoerster van de Waalse softenonmonsters, ontvangt sinds jaar en dag invaliditeitsuitkeringen van de Vijand.

  In 2009 heeft het Duitse parlement een wet gestemd waardoor ook sommige softenonmonsters in landen waar het product in naam van de fabrikant, Gruenenthal GmbH, verdeeld werd, kunnen aanspraak maken op uitkeringen van Conterganstiftung die in 1971 werd ingesteld om West-Duitse softenonmonsters te helpen.

  Olivier ontvangt thans een uitkering van VIJF DUIZEND euro per maand van die Stiftung.

  5’000 X 12 = 60’000 per jaar.

  Om die uitkering te verkrijgen heeft Olivier dienen te verklaren dat zij afstand deed van iedere vordering tegen Gruenenthal.(zie de “Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG” na mijn handtekening alsmede in bijlage link onderaan deze ;post )

  Onwetend van de Duitse wet heeft de minister van volksgezondheid in de Zuidelijke Nederlanden in 2009, ja 2009 niet 2010, na de inwerkingtreding van de Duitse wet, doch, zoals gezegd. onwetend van die wet, verklaard dat softenonmonsters dienen geholpen.

  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | Facebook 
  Laurette Onkelinx sur Matin Première : “Yves Leterme a changé” | FacebookLe retour d’Yves Leterme comme Premier ministre n’est pas forcément une mauvaise chose si l’on en croit Laurette…

  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softenon – Honest Money
  Open Brief aan Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx betreffende Softe…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDames,

  Later werd hulp aan softenonmonsters door de Vijand, nog steeds ontwetend van de Duitse wet, in een ontwerp gegoten in de vorm van een Stichting met een kapitaal van 5’000’000 euro die aan de monsters ter hulp zou komen.

  Bij arrest van 22 februari 2018 van het hof van beroep zetelend te Brussel werd de Vijand veroordeeld tot het oprichting van zulke’n stichting. (copij in bijlage, link onderaan deze post ).

  De Vijand heeft cassatieberoep ingesteld tegen dat arrest.

  Mr Nicolas Estienne, de advocaat van Olivier, advocaat die zij van mij afgepakt heeft, wil desalniettemin reeds aanspraak maken op de 125’000 euro die door de stichting aan ieder in de Zuidelijke Nederlanden geboren of verblijvend softenonmonster zal toegekend wordem.

  Olivier heeft aan de pers verklaard dat dat bedrag van euro 125’000 waarschijnlijk niet voldoende zal zijn om haar te onderhouden.

  ” Ces cinq millions d’euros seront répartis entre les trente victimes encore en vie du Softenon en Belgique. Compte tenu de son vieillissement prématuré dû à sa maladie, Martine Olivier est pour le moment incapable de dire si cette somme sera suffisante pour couvrir l’ensemble de ses frais médicaux.”

  https://www.rtl.be/info/belgique/societe/l-etat-belge-condamne-a-indeminser-des-victimes-du-softenon-la-belgique-a-ete-responsable-de-continuer-a-vendre-ce-medicament–1000426.aspx

  Martine Olivier verbergt het feit dat zij uitkeringen van de Stiftung ontvangt. Google zal U dat ook niet leren.
  De Vijand wist dat wel en riep dan ook in dat Olivier diende te openbaren hoeveel zij van de Stiftung ontving. Maar het hof van beroep heeft dat middel weggemoffeld. (zie Response (Reactie) #1 en vooral #3 hieronder.)

  Natuurlijk is het door de Vijand toegekende bedrag niet voldoende. 125’000 euro kan maar twee jaar meegaan met de 60’000 die zij jaarlijks van de Stiftung ontvangt.

  Dit verklaart dan ook waarom zij bij de aanvraag van de uitkeringen van de Stiftung heeft dienen te verklaren dat zij afstand van iedere vordering tegen de fabrikant.

  Ter bewijs van de hoedanigheid van softenonmonster van Olivier wil haar advocaat dan precies het feit inroepen dat zij de uitkeringen van de Stiftung ontvangt.

  INLEIDING – DE VOORGAANDEN

  1.

  Ik werd geboren op 15 februari 1962 zonder rechtervoorarm.
  Ik heb in 2009 in “Temoignage thalidomide – les Monstres de Heidelberg” uiteengezet hoe mijn vader geneesheer sluiks softenon heeft toebediend aan mijn moeder tijdens hun huwelijksreis waaruit dient afgeleid dat hij het is blijven toedienen bij hun terugkeer uit hun huwelijksreis.

  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Témoignage thalidomide : Les Monstres de Heidelberg – German Conterganst…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com

  2.

  Sinds mijn geboorte ontvangen mijn ouders dubbele kinderbijslag voor mij omdat ik behept ben met een zware handicap aan de rechter bovenledemaat.

  3.

  Nadat ik op 15 februari 1969, de rijpe leeftijd van 7 jaar had bereikt besliste mijn vader mij met mijn moeder naar Heidelberg te sturen om daar voorzien te worden van een uni-functionele haak, ter vervanging van de hand. (Haar moeder, mijn grootmoder, weigerde ons te vergezellen).

  In Boek III, Hoofdstuk 8 van De Anima (Over de ziel) schreef Aristoteles in het Grieks dat de hand het werktuig der werktuigen is.

  Dit is de Engelse vertaling

  the soul is analogous to the hand;
  for as the hand is a tool of tools ,
  so the mind is the form of [432a] forms
  and sense the form of sensible things,
  The Internet Classics Archive | On the Soul by Aristotle
  The Internet Classics Archive | On the Soul by AristotleOn the Soul by Aristotle, part of the Internet Classics Archive

  De hand is dus multi-functioneel en kan dus niet vervangen door een uni-functionele haak.

  Dit verklaart dan waarom ik mij in de lente van 1970 tegen een auto diende te smijten. Drie maanden coma plus fractuur van de rechterfemur. Fractuur die thans geconsolideerd is zonder blijvende gevolgen, denk ik. De coma is wat anders natuurlijk.

  Door het feit dat ik van 1969 tot 1970 voortdurend diende te wenen omdat dat spul aan mijn arm hing (en dus iedereen schrik van mij had- en ik daarin zweette) moest ik voortdurend in mijn ogen wrijven – enfin, mijn linkeroog want ik heb geen rechterhand – ontwikkelde zich later een

  toconus in dat oog zodanig dat het hoornvlies in dat oog in 1988 diende vervangen.

  De keratoconus in het rechteroog, kant waaraan de hand ontbreekt, is nog steeds onder controle en het hoornvlies in mijn rechteroog dient nog niet vervangen.

  Of wat, ik moest maar met mijn haak in mijn rechteroog wrijven? Of ik mag gelukkig zijn dat ik niet in mijn rechteroog kon wrijven. Anders had ik ook in dat oog reeds een hoornvlies-overplanting moeten ondergaan?

  4.

  Mr Estienne heeft blijkbaar contact gehad met de Conterganstiftung teneinde zijn andere cli-enten achter mijn rug te laten erkennen.

  Mr Estienne vroeg mij inderdaad ooit telefonisch of de Conterganstiftung mij niet had onderzocht bij mijn verblijf te Heidelberg in 1969.

  Indien hij daarmee bedoelde dat mijn vader er (schriftelijk, want hij vergezelde mijn moeder en mij niet) in geslaagd is om mij in Heidelberg te laten afkeuren als softenonmonster, dan moest Estienne mij dat meedelen, punt aan de lijn. Mr Estienne heeft dat niet gedaan en nu (mei-juni 2019) stelt hij mij voor om mij te vertegenwoordigen om de euro 125’000 te verkrijgen maar stelt hij dat hij over geen bewijs beschikt van het feit dat mijn monsterlijkheid aan softenon te wijten is.

  Ik had uit dat onderzoek afgeleid dat ik erkend was. Evidentie kan toch niet tegengesproken?

  In 2011, alvorens Mr Estienne mij had ingelicht van het feit dat Stiftung mij in 1969 onderzocht ben ik maar Leuven afgezakt om mij te laten onderzoeken door de orthopedisch chirung die mij in 1982 voor mijn bekkenfractuur had behandeld. Bij mijn terugkeer huiswaarts twee dagen later (ook na een verblijf van een nacht op het cachot bij de flikken in Diest wegens openbare dronkenschap) heb ik aan die chirurg het emailadres van Dr McCredie vanuit mijn hotel op de luchthaven te Roissy overgemaakt. Sindsdien heb ik geen contact meer gehad met die chirurg. Nooit heb ik contact gehad met Professor Janet McCredie in Sydney. Ook na mijn thuiskomst heeft enkel Mr Estienne contact gehad met de chirurg. Okee, Mr Estienne kan de feiten vergeten. Hij kan echter niet vergeten zijn wat de Stiftung hem laten medegedeeld heeft betreffende de orrsprong van mijn monsterlijkhed.

  En toen ik aan Mr Estienne telefonisch vroeg wat de orthopedisch chirurg, na contact met McCredie, had kunnen besluiten zag ik telefonisch dat Mr Estienne beide armen ophief. Hij zuchtte inderdaad met een lange “oui”. Dus hij weet dus dat enkel de Conterganstiftung in de mogelijkheid is om softenonmonsters als dusdanig te erkennen.

  Op 28 mei 2019. schreef Mr Estienne mij :
  « Cher Monsieur,
  J’ai bien reçu vos derniers courriers électroniques et vous en remercie.
  Pour pouvoir introduire votre dossier auprès de la CAAMI, qui est compétente pour l’octroi de l’aide financière de 125.000,00 € prévue par la loi belge du 5 mai 2019, je dois impérativement disposer de rapports médicaux qui permettent d’attester que vos malformations sont bien imputables à l’ingestion, par votre mère, de la thalidomide.
  Je crois déduire de vos derniers courriers électroniques que vous avez eu un différend avec le Conterganstiftung.
  Il n’est toutefois certainement pas possible d’assigner la Conterganstiftung en Belgique, s’agissant d’un organisme qui a son siège en Allemagne.
  Je ne puis donc personnellement rien faire à cet égard.
  Si j’ai bon souvenir, vous aviez rencontré ou vous projetiez de rencontrer le Pr. Mc CREDIE en Australie.Avez-vous fait d’autres démarches qui permettraient, sur le plan médical, d’attester que vous êtes bien une victime du Softenon ?
  Êtes-vous disposé, le cas échéant, à vous soumettre à une expertise médicale ici en Belgique ?Je vous remercie de vos prochaines nouvelles. […] »

  Hoe kan ik een geschil hebben met Stiftung als Mr Estienne mij niet meedeelt wat de Stiftung hem medegedeeld heeft betreffende de oorsprong van mijn monsterlijkheid?

  Mijn herinneringen van 1969 aan Heidelberg werden gelukkig geblokkeerd.Anders was ik nog gekker,

  Nu, juni 2019, kan ik uit het feit dat Mr Estienne een bewijs vraagt van de oorsprong van mijn monsterlijkheid impliciet afleiden dat de voorganger van de in 1971 opgerichte Contergantiftung mij in 1969 heeft afgewezen als softenonmonster. Nu heb ik dus een geschil met de Stiftung.

  Indien ik in 1969 afgewezen werd dan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.
  Dat dossier zou dus moeten ingekeken.

  Indien ik echter 1969 door de voorganger van de Stiftung afgewezen werd, waarom schreef de Stiftung mij dan op 27 november 2009 voor ik Mr Estienne raadpleegde, nadat ik hen gevraagd had hoe ik kon erkend wordem, dat ze absoluut mijn aanvraag tot uitkering verwachtten, zodanig dat ik thans geen recht zou hebben op de vergoeding toegekend door de wetgever van de Zuidelijke Nerderlanden?

  “mit der E-mail vom 26.08.2009 haben wir Ihnen als Anhang die Antragsformulare zugesandt.

  ” Bis jetzt haben wir noch keine Unterlagen erhalten.

  ” Wir erwarten Ihre Unterlagen zu gegebener Zeit.“

  Ik antwoordde op 07 december 2009 als volgt

  In meinem Ermessen, habe ich entschieden, dass Ihre Angebot von Leistungen, die erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werd, ohne Angebot einer Entschädigung, lächerlich und arglistig ist (und “Fraus omnia corrumpit”, (Ihr) Betrug macht alles zunichte),
  weil, neben vielen anderen Gründen,
  (1) die Leistungen erst ab dem Zeitpunkt der Antragstellung an gezahlt werden,
  (2) Ihr Angebot kein Angebot einer Entschädigung beinhaltet, und
  (3) eine Antrag nach Ihrem Angebot dazu führt dass ich alle Schadensersatzansprüche, nicht nur gegen Sie, sondern auch gegen die Chemie Grünenthal GmbH, verliere.December 7th, 2009

  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest Money
  Die Conterganstiftung ist lächerlich und arglistig – Honest MoneyAinslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com02. Dezember 2009

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’mint also – Honest Money

  German Conterganstiftung or thalidomide foundation is a fraud – UK guv’m…
  Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.com
  andreasviklund.com

  U zal opmerken dat Mr Estienne en Martine Olivier thans precies het tegenovergestelde argumenteren van wat ik als derde reden voor mijn weigering van uitkeringen aanvoerde.

  Ik was toen niet op de hoogte van het bedrag van die uitkeringen.

  Olivier ontvangt thans die uitkeringen van de Duitse Stiftung en heeft dus geen recht op de uitkeringen van de Zuidelijk-Nederlandse Stichting die opgericht werd bij Wet van 05 mei 2019 betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap (gepubliceerd op 16 mei 2019).

  Haar raadsman heeft kennelijk de Duitse wet niet gelezen.

  20 May at 20:52
  Nicolas Estienne
  To: [email protected] Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur CERCKEL,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique de ce 17 mai et vous en remercie.

  Pour me permettre d’introduire un dossier en votre nom sur la base de la nouvelle loi, je dois disposer des documents suivants :

  – Une copie R/V de votre carte d’identité belge ;

  – Une attestation de banque mentionnant le numéro du compte bancaire sur lequel l’indemnité qui vous serait allouée pourrait être transférée, l’alternative étant que je vous fasse signer une procuration pour que cette éventuelle indemnité soit versée sur mon compte tiers le moment venu.

  – Tous les documents médicaux qui permettent de prouver que vous êtes atteint de malformation congénitale qui sont dues à l’ingestion par votre mère, pendant la grossesse, de médicaments contenant de la thalidomide. À ce sujet, si vous avez fait l’objet d’une reconnaissance par la CONTERGANSTIFTUNG allemande, la copie des documents émanant de cette organisme devrait suffire.
  [Om erkend te worden hebben de cli-enten van Mr Estienne die erkend zijn door de Conterganstiftung, in uitvoering van paragraaf 15 van de Conterganstiftungsgesetz echter dienen te verklaren dat zij afstand deden van iedere nieuwe vordering.]

  Je pourrai ainsi constituer un dossier le plus complet possible et l’adresser à la CAAMI (Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie Invalidité), qui est compétente pour l’instruction des demandes, dans le cadre de la loi du 5 mai 2019.

  Je reste à votre disposition pour toute précision complémentaire.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE

  Estienne beweert zelfs dat enkel de Zuidelijk-Nederlandse wet van toepassing is op uitkeringen toegekend door de Duitse wet.

  11 Jun at 19:50
  Nicolas Estienne
  To: [email protected] Cc: Nicolas Estienne
  Cher Monsieur,

  J’ai bien reçu votre courrier électronique du 3 juin et vous en remercie.

  longuement discuté de l’impact que pourrait avoir l’octroi de l’indemnité forfaitaire de 125.000,00 € par les autorités belges sur les aides financières dont bénéficient de nombreuses victimes belges auprès de la CONTERGANSTIFTUNG.

  Le libellé de la loi, ainsi que l’exposé des motifs de la loi, devraient en principe faire obstacle à une difficulté à cet égard.

  Quoi qu’il en soit, la CAAMI ne peut certainement pas se prévaloir du fait qu’une victime perçoit une aide financière de la CONTERGANSTIFTUNG pour déclarer la demande irrecevable, ce qui serait bien entendu contraire à la loi du 5 mai 2019.

  Je vous confirme ma disponibilité pour introduire un dossier auprès de la CAAMI en votre nom, mais je ne puis rassembler les documents médicaux utiles à votre place.

  Sans ces documents, qu’il vous appartient de me transmettre, je crains de ne pas pouvoir vous venir davantage en aide.

  Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes sentiments bien dévoués.

  Nicolas ESTIENNE
  Avocat Associé
  Collaborateur scientifique au Centre de droit privé de l’UCL (Louvain-la-Neuve)
  Co-directeur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités

  5.

  Eind december 1982 was ik opnieuw betrokken in een verkeersongeval waardoor ik opnieuw in coma belandde en waarbij ik zware schade opliep aan het rechterbekken.
  Ik werd daarvoor conservatief behandeld. Ik lag drie maand in tractie. En tot een 18 maand geleden was functioneerde de heup.

  Thans is de heup aan vervanging toe, niet zoals het hoornvlies dat vervangen werd door het hoornvlies van een ander persoon, maar door een prothese. (Het onderscheid tussen een prothese en een orthese zou zijn dat de prothese een ledemaat vervangt. Is de heup een ledemaat?)

  Zoals aangegeven in mijn “Temoignage Thalidomide” heb ik de armprothese afgestoten.

  Wat ik zojuist betreffende het in 1988 ingeplante hoornvlies heb vergeten te vermelden is dat “klinisch” (wat dat ook moge betekenen?) in 2004 diende besloten dat mijn lijf dat hoornvlies afstootte. Thans is dat hoornvlies nog steeds in mijn linkeroog ingeplant.

  Ik heb dus zowel de armprotheses als dat hoornvlies afgestoten.

  Ik heb nu schrik dat indien mij een heupprothese wordt ingeplant ik die ook zal afstoten. Ik ben gek? Ik betwist mijn gekheid niet.

  6.

  In het voorjaar van 1990 woonde ik sinds 28 maanden in de gemeente Etterbeek.
  Op dat ogenblik had ik nog nooit enige invaliditeitsuitkering getrokken.

  De gemeente Etterbeek stelde vast dat ik een stuk van een van mijn voorarmen mankeer en overhaalde om een invaliditeitsuitkering aan te vragen.

  Bij de bepaling van de hoegrootheid nam de Vijand, de Belgische staat of een van zijn gewesten, de vergoeding die mij door de verzekeraar van de tegenpartij werd toegeklend voor het verkeersongeval van 1982, in rekening.

  In de zomer van 1990 verhuisde ik naar de stad Brussel alwaar de uitkering – met de achterstallen sinds december 1982, datum van het voorvallen van invaliditeit aan een mijn onderste ledematen, en dus niet sinds februari 1962, datum van mijn geboorte en van het voorrvallen van mijn congenitale invaliditeit aan een van mijn bovenste ledematen.

  Na een zestal maanden iedere maand een uitkering getrokken hebben ( de achterstallen sinds 1982 heb ik ook getrokken), werden deze uitkeringen ingetrokken (zonder retroactief karakter) omdat vastgesteld werd dat ik een vrij beroep uitoefende.

  Of deze intrekking gerechtvaardigd was of niet, wil ik hier niet bespreken.

  Wat mij echter derig jaar geleden niet is opgevallen en wat ik dus “in illo tempore” niet heb opgeroepen is dat de Vijand blijkbaar niet op de hoogte was van het feit dat ik aan de bovenste ledematen met een congenitale invaliditeit behept niet.

  Daar waar mijn ouders steeds voor mij dubbele kinderbijslag ontvingen en de protheses aan mijn voorarm steeds terugbetaald werden door de Vijand, kon ik enkel een uitkering verkrijgen voor de invaliditeit aan een van mijn onderste ledematen.

  “Iura sunt valentibus” (vrij vertaald: de rechten zijn er enkel voor hen die waakzaam zijn), zegt U? Okee, ik betwist dat niet, maar dan moest wijlen KULse prof Roger Blanpain niet in zijn Memoires (“Wat kan ik voor u doen?”, Brugge. Vanden Broele, 2008) komen zeveren dat het in de Zuidelijke Nederlanden een “actieve” welvaartsstaat is.

  (In het trefwoordenregister van dat boek vind ik geen verwijzing ernaar. Ook bij de doorbladering van het boek vind ik die niet. Op internet vind ik echter een definitie van de actieve welvaartsstaat van Prof. Jef Van Langendonck die niet overeenkomt met mijn interpretatie van de definitie van Blanpain. Van Langendonck definieert de actieve welvaartsstaat als .de hedendaagse reactie tegen het feit dat de welvaartsstaat in de jaren ’80 in een crisis is geraakt. https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf )

  https://hiw.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/lessen/cursusmateriaal/0405/vanlangendonck.pdf)

  Wat “Iura sunt valentibus” betreft, een analoog probleem zal, zoals gezegd, meer dan twintig jaar later opduiken wamneer mijn raadsman mij telefonisch zal meedelen dat de Conterganstiftung mij in 1969 onderzocht heeft. Ik leidde hieruit af dat ik erkend was.

  Mr Estienne kan zich niet tegenover mij op “Iura sunt valentibus” beroepen. Indien ik afgewezen bendan neem ik aan dat mijn vader, kwakzalver van beroep, een schrijven naar Heidelberg heeft gestuurd met de bewering dat ik geen softenonmonster ben want dan had hij in de bak moeten zitten.

  Ik had gesteld dat ik deze post zou herwerken. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb een nieuwe post gepubliceerd.

  Softenon en Bewijs – “Ihre Papiere, Bitte!”

  Posted by Ivo Cerckel on August 26th, 2019

  Ik wens U allen een goed verlof toe en kom daarna hier maar eens terugkijken. Ik hoop dat ik mijn bundel in Heidelberg zal kunnen inkijken.

  Screw the welfare state!
  Leve Guy Verhofstadt die mij in september op een internationaal congres in het Brusselse IPC deed inzien hoe nefast de welvaartsstaat wel is.

  Screw the liberal democrats!
  Leve Brexit!
  Softenon kwam op de markt in … 1957.
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Honest Money
  Open Letter to EU Health Commissioner Tonio Borg – Re: Thalidomide – Hon…Ainslie Johnson / Original design by Andreas Viklund – http://andreasviklund.comDear Commissioner Borg,

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  Verzichtserklärung gemäß § 15 ContStifG

  § 15 des Gesetzes über die Conterganstiftung für behinderte Menschen lautet:

  (1) Haben die leistungsberechtigte Person oder ihre gesetzlichen Vertreter ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes, so erhalten sie Leistungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes nur dann, wenn sie vorher schriftlich erklären, dass sie auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, unwiderruflich verzichten,

  (2) Auf die Leistungen nach diesem Gesetz werden Zahlungen angerechnet, die wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate bereits von anderen möglicherweise Verantwortlichen geleitet worden sind.

  Antragsteller / in:

  Nachname: ……………………………………………………………….……………….

  Vorname: ……………………………………………………………….……………….

  geb. am: ……………………………………………………………….……………….

  Ich habe bei der Conterganstiftung für behinderte Menschen einen Antrag auf Leistungsgewährung nach § 13 des Conterganstiftungsgesetzes gestellt.

  1. Verzichtserklärung

  Hiermit erkläre ich unwiderruflich, dass ich auf die Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen die Grünenthal GmbH, deren Gesellschafterinnen und Gesellschafter, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Angestellte, die auf die Einnahme thalidomidhaltiger Präparate zurückgeführt werden, verzichte.

  2. Erklärung über von anderen Verantwortlichen geleistete Zahlungen

  Hiermit erkläre ich verbindlich,

  ? folgende Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben:

  Zahlungsverpflichtete: ……………………………………………………………….…..

  Zahlungen: ……………………………………………………………….…..

  ? keine Zahlungen von anderen Verantwortlichen wegen der Einnahme thalidomidhaltiger Präparate erhalten zu haben

  ———————————, den …………………. ………….….………………………………

  (Ort) (Datum) (Unterschrift)


  Posted in Uncategorized | Comments Off on Waalse Softenon-Sprookjes en Contergan-Stiftung == Versie 2.4

  Civil China-hosted Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit contrasts with G7 turmoil

  Posted by Ivo Cerckel on June 10th, 2018

  Civil China-hosted [Shanghai Cooperation Organization (SCO)] summit contrasts with G7 turmoil
  Xi courts Putin and Iran while warning against unilateralism and protectionism
  Charles Clover in Qingdao, China
  3 hours ago
  https://www.ft.com/content/5d5e4244-6c85-11e8-92d3-6c13e5c92914

  MY COMMENT;

  The attempt by the Shanghai Cooperation Organization (SCO) a decade ago to build an alternative to the dollar seems to have been superseded by the use of the petro-renminbi.

  Trump is panicking because his dollar is only worth the paper it is printed on.

  Meanwhile, the SCO was trying a decade ago to build an alternative to that green piece of paper.

  SCO summit agrees to adopt common currency
  By IBT Staff Reporter
  06/17/09 AT 6:05 PM
  http://www.ibtimes.com/sco-summit-agrees-adopt-common-currency-281772

  One common currency for SCO
  Discussion in ‘World Affairs’ started by rickshaw driver, May 22, 2011.
  https://defence.pk/pdf/threads/one-common-currency-for-sco.109855/

  ONCE
  the world will be allowed to know that
  the past [four] decades of cheap Arabian oil
  have been made possible by the flow of cheap gold
  to the Saudi Arabia oil-central bank
  THEN
  most will start to understand what the gold-euro [gold-rupee and gold-renminbi] really mean.
  http://bphouse.com/honest_money/2008/04/29/
  http://www.usagold.com/goldtrail/archives/another1.html

  Since the end of last year, the Petro-Renminbi is in place. More than a petro-currency, it is a petro-gas-gold-currency. http://geab.anticipolis.eu/

  It has come into being via the creation of the Shanghai Energy Stock Exchange and the oil futures contracts denominated in renminbi and exchangeable to gold,

  In June 2017 New Development Bank (NDB, BRICS bank based in Shanghai) announced that it was going to issue bonds in 5 member countries denominated in their own currencies.
  http://www.globaltimes.cn/content/1065176.shtml

  The attempt by the SCO a decade ago to build an alternative to the dollar seems to have been superseded by the use of the petro-renminbi.

  Do your own homework.

  As Another said in the “gold for oil story” at usagold.com
  “We watch this new gold market together yes?”

  [email protected]

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Civil China-hosted Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit contrasts with G7 turmoil

  Some notes in a hurry on King Felipe VI of Spain at Davos WEF on Catalonia

  Posted by Ivo Cerckel on January 26th, 2018

  In Her Majesty’s 2017 Christmas message Elizabeth II, Queen of England, has legitimised oath-taking by Skype for the Catalan president.

  King Felipe defends intervention in Catalonia to Davos World Economic Forum
  El Nacional
  Photo: EFE
  Barcelona. Wednesday, 24 January 2018
  https://www.elnacional.cat/en/news/king-felipe-catalonia-davos-world-economic-forum_232398_102.html

  Felipe’s clear message in H.M.’s 2017 Christmas speech was
  As we know, confrontation and exclusion only generate discord, uncertainty, discouragement and moral, civic and economic impoverishment of the whole society ”
  Como sabemos, el enfrentamiento y la exclusión sólo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y económico de toda la sociedad”
  http://www.lavanguardia.com/politica/20171224/433868541582/rey-pide-nuevo-parlament-respete-pluralidad-catalunya.html

  For Philippe, the King of the Belgians, in H.M. ‘s 2017 Christmas speech
  wonder, taking one’s destiny into one’s hands, is an antidote to discouragement.

  Philippe did not use the word discouragement, the editorialist of the royalist La Libre Belgique newspaper did,.
  http://www.lalibre.be/actu/belgique/nous-avons-besoin-d-emerveillement-dit-le-roi-dans-son-discours-de-noel-analyse-5a3d37a0cd7083db8b262091

  Philippe started from the fact noted by Aristotle 25 centuries ago at the very outset of his Metaphysics that all men by nature want to know.

  His Majesty concluded the first paragraph of the speech by saying that when we look at things, we should look with a sense of wonder of bewilderment beyond what is missing in them, look at their internal beauty

  Philippe then went on to state that the way in which we look at things determines our behaviour vis-à-vis things, immediately adding that, and I paraphrase wildly, we should adapt the way we look at human beings around us so as to discover and wonder at the rich internal beauty which everyone harbours in herself and which should be developed. This “creative wonderment” makes us and human beings around us more creative

  His Majesty was here again referring to Aristotle who continued his quoted Chapter 1of Book I of the Metaphysics by saying metaphysics is not a practical science is evident from those who first philosophised. For it is because of wonder that men both now and formerly began to philosophise, about less important matters, and then progressing little by little, they raised questions about more important ones, such as the phases of the moon and the courses of the sun and the stars and the generation of the universe. But one who raises questions and wonders seems to be ignorant. Hence the philosopher is also to some extent a lover of myth, for myths are composed of wonders. If they philosophised, then, in order to escape from ignorance, they evidently pursued their studies for the sake of knowledge and not for any utility.

  King Willem-Alexander of the Netherlands called for curiosity for the world behind the curtains. (Nieuwsgierigheid naar de wereld achter de gordijnen.)
  https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2017/12/25/kersttoespraak-van-zijne-majesteit-de-koning-25-december-2017

  Elizabeth II, Queen of England , for her part, legitimised oath-taking by Skype.

  http://www.telegraph.co.uk/news/2017/12/25/queen-uses-christmas-message-officially-welcomemeghan-markle/
  Describing the extraordinary changes her record-breaking reign has seen, the Queen referenced her first Christmas broadcast, 60 years ago, in which “a young woman spoke about the speed of technological change as she presented the first television broadcast of its kind”.
  “Six decades on, the presenter has ‘evolved’ somewhat, as has the technology she described,” she added.
  “Back then, who could have imagined that people would one day be watching this on laptops and mobile phones – as some of you are today.
  “But I’m also struck by something that hasn’t changed. That, whatever the technology, many of you will be watching this at home.”

  For Her Majesty, new technologies justify new ways of conducting politics, statesmanship if you want.

  Ivo Cerckel
  [email protected]

  Posted in Uncategorized | Comments Off on Some notes in a hurry on King Felipe VI of Spain at Davos WEF on Catalonia

  Disclaimer The content of this website is presented for educational and/or entertainment purposes only. Under no circumstances should it be mistaken for professional investment advice, nor is it at all intended to be taken as such. The commentary and other contents simply reflect the opinion of the author alone on the current and future status of the markets and various economies. It is subject to error and change without notice. The presence of a link to a website does not indicate approval or endorsement of that web site or any services, products, or opinions that may be offered by them.

  Copyright © 2006-2012 BPHouse.com
  Use of this website is subject to our Terms of Service and Privacy Policy